Boeken
De High Performance OrganisatieDe High Performance Organisatie (Nieuw!)
Rendement van leren en veranderen (Bestseller!)
Personae HPO Scan

Welkom bij de High Performance Organisatie-Scan van Personae®

This page is also available in English

Hoe vitaal is uw organisatie? Hoe staat het met de leer- en veranderkracht? Een gezonde organisatie verandert snel mee met de omgeving en is daardoor concurrerend. Voor excellent werken, leren en veranderen moet de organisatie-context aan een aantal eisen voldoen. Kenmerkend voor een High Performance Organisatie (HPO) /ExcelLerende Organisatie is een uitgebalanceerde hoge score op de vier onderscheidende kwadranten van organisatiecultuur(perspectieven, dimensies):

  • Zakelijk & Doelgericht
  • Zelfsturing & Creativiteit
  • Mens & Motivatie
  • Planning & Proces


Om vast te stellen hoe het gesteld is met het leer- en verandervermogen van uw organisatie is een vragenlijst opgesteld. Met behulp van deze vragenlijst krijgt u inzicht in de sterkten en zwakten van en mogelijke onbalans in uw eigen organisatie. De vragenlijst heeft 140 vragen die u samen met door u op te geven collega’s (360 graden rating) beantwoordt met:

  • Ja dat klopt voor mijn organisatie
  • Min of meer klopt het voor mijn organisatie
  • Nee dat klopt niet voor mijn organisatie


Na afloop krijgt u de totaalscore te zien in het radardiagram. Ook wordt de mate van balans tussen de kwadranten gemeten. Hiermee maakt u de status van de leer- en veranderomgeving en de balans tussen de verschillende cultuurkwadranten binnen uw organisatie visueel. De rapportage bevat ook de scores per vraag, voor een prioritering van concrete aktiepunten (performance gaps).

Een manier om deze actiepunten op te pakken zijn werkleertrajecten zoals beschreven in het handboek ‘De High Performance Organisatie: een integrale aanpak’ van Jan den Breejen (Kluwer 2009). Desgewenst kunnen de antwoorden wetenschappelijk geanalyseerd worden.

Met de HPO-Scan weet dus snel hoe de kracht van uw organisatie er voorstaat. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gevraagd om u goed van dienst te kunnen zijn. 

  • Kennismakingspakket: boek 'De High Performance Organisatie' en de HPO-scan voor 3 medewerkers €170,-
  • Basispakket: boek 'De High Performance Organisatie' en de HPO-scan t/m 10 medewerkers €950,-
  • Onbeperkt pakket: boek 'De High Performance Organisatie' en de HPO-scan > 10 medewerkers €1750,-

(De prijzen zijn exclusief btw en per afgenomen test)

Neem voor meer informatie contact op met de auteur drs. Jan D. den Breejen via info@personae.nl, www.personae.nl, https://www.linkedin.com/in/jandenbreejen

Screenshot

Een 360-graden evidence based-rapport van uw organisatie op vier cultuurdimensies en 140 aspecten van de bedrijfsvoering. Ideaal als nulmeting en resultaatmeting bij verandertrajecten

De High Performance Organisatiescan van Personae is wetenschappelijk onderzocht op testkwaliteit en is daarbij in hoge mate betrouwbaar gebleken: download de factsheet.

Testimonials

De HPO scan heeft Movisie extra inzicht gegeven in de manier waarop wij met elkaar samenwerken en leren. We weten dat we goede onderlinge contacten hebben en een prettige omgang met elkaar. Als het erop aankomt vinden we het alleen wel lastig om echt samen voor de 'zaak' te gaan, keuzes te maken en elkaars kennis aan te spreken. De uitkomsten van de scan logen er niet om. Er zit een tegenstrijdigheid in onze organisatie tussen familiecultuur versus beheerscultuur. Door duidelijkere keuzes te maken en scherper te focussen op het resultaat dat we gezamenlijk willen halen, kunnen we meer bereiken en ontstaat er meer urgentie en motivatie om het kennis te delen.

drs. Annelies Kooiman, consultant bij kennisinstituut Movisie, Utrecht, 11 mei 2016


Thomas Regout International Bv. heeft in 2014 een veranderingstraject ingezet dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Dit traject duurt enkele jaren. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samen werken moet ook de cultuur veranderen. Om zogezegd 'de temperatuur' van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan van Jan den Breejen gedaan. Een scan die snel een indruk geeft hoe de mensen het werken binnen de organisatie ervaren. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving van de mensen en geeft zeker de accenten weer waar de organisatie nog moet verbeteren.

Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V.

Afstudeer-onderzoek?

Studenten kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een afstudeerkorting. Mail ons (info@personae.nl) een korte omschrijving van je afstudeerproject m.b.v. de HPO-tool en je hoort van ons.

Aanmelden voor de HPO-Scan

Let op: als u niet alleen deelnemers wilt invoeren maar ook zelf de scan wilt doen, druk dan na het invullen van de gegevens eerst op het knopje 'toevoegen' zodat u wordt toegevoegd als deelnemer. Daarna vult u de overige deelnemers in.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt volledig anoniem. In de rapportage is niet te zien - ook niet door mailadressen - wie welke antwoorden heeft gegeven. Het is verstandig om de respondenten te laten weten dat anonimiteit - ook vanuit Personae - gegarandeerd is. Verder is het van belang de deelnemers te laten weten dat het invullen van de vragenlijst ca. 30 minuten in beslag neemt. Raad ze daarom aan om een half uur in de agenda te reserveren voor het invullen.

Succes!Uw naam:


Uw e-mail adres:


Uw telefoonnummer:


Uw bedrijf:


Branche van uw bedrijf:


Organisatie-grootte:


Uw functie:


Voeg de deelnemer(s) toe:


Nog geen deelnemers. Voeg hieronder tenminste één toe.


Let op: het is niet mogelijk om later extra deelnemers toe te voegen of om typfoutjes in een e-mailadres te herstellen. Ga dus vooraf goed na wie aan het onderzoek gaan deelnemen en check de e-mailadressen op typfoutjes!
Naam van deelnemer:
E-mail van deelnemer:Klaar voor de start?

Typ de 3 cijfers over in het hokje: Typ deze code over! >