Meer informatie over de HPO-Scan

Door de HPO-Scan te doen, kunnen leidinggevenden en HRM'ers - maar ook directieleden en ondernemingsraden - alvast zien waar ze staan met de High Performance Organisatiescan.

Een gezonde organisatie verandert snel mee met de omgeving. Wat zijn de juiste prioriteiten om de resultaten van uw organisatie te verbeteren? Iedere leider kent die momenten van twijfel. Iedereen werkt hard om de gestelde targets te halen. De waan van de dag heerst. Af en toe bekruipt u twijfel; besteden we onze tijd en geld aan de juiste dingen? Zien we geen essentiële zaken over het hoofd?Het is goed om dit eens wetenschappelijk verantwoord te laten onderzoeken voor uw afdeling, vestiging of organisatie. Personae heeft in 2004 een eigen HPO-raamwerk ontwikkeld. Met de hierop gebaseerde HPO-scan hebben honderden bedrijven en organisaties hun performance verbeterd. De HPO-scan is onafhankelijk onderzocht op testkwaliteit. Het is een valide en zeer betrouwbaar instrument. Het HPO-raamwerk waarmee wij werken is integraal en omvat alle 140 elementen die een afdeling of organisatie beter laten presteren. Kenmerkend voor een High Performance Organisatie (HPO) is een uitgebalanceerde hoge score op de vier onderscheidende kwadranten van organisatiecultuur:

Met behulp van de online HPO-scan krijgt u snel inzicht in de sterkten en zwakten van en mogelijke onbalans in uw eigen organisatie. De vragenlijst heeft 140 vragen die u samen met collega's beantwoordt met:

Na afloop krijgt u de totaalscore te zien in het radardiagram. Ook wordt de mate van balans tussen de kwadranten gemeten. Hiermee maakt u de status van de leer- en veranderomgeving en de balans tussen de verschillende cultuurkwadranten binnen uw organisatie visueel. De rapportage bevat ook de scores per vraag, voor een prioritering van concrete aktiepunten (performance gaps).

Een manier om deze actiepunten op te pakken zijn werkleertrajecten zoals beschreven in het handboek 'De High Performance Organisatie. Leiderschap, strategie, beleid en cultuur' van Jan D. den Breejen (Kluwer 2017). Desgewenst kunnen de antwoorden wetenschappelijk geanalyseerd worden.

Met de Personae HPO-Scan weet u snel wat de hefbomen zijn om uw organisatie beter te laten presteren. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gevraagd om u goed van dienst te kunnen zijn. (De prijzen zijn exclusief btw en per afgenomen test)

Neem voor meer informatie contact op met de auteur Jan-Dirk den Breejen via 06-30417619, info@personae.nl, LinkedIn

Hoge mate van betrouwbaarheid!

Een 360-graden evidence based-rapport van uw organisatie op vier cultuurdimensies en 140 aspecten van de bedrijfsvoering. Ideaal als nulmeting en resultaatmeting bij verandertrajecten

De High Performance Organisatiescan van Personae is wetenschappelijk onderzocht op testkwaliteit en is daarbij in hoge mate betrouwbaar gebleken: download de factsheet.

Afstudeer-onderzoek?
Studenten kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een afstudeerkorting. Mail ons (info@personae.nl) een korte omschrijving van je afstudeerproject m.b.v. de HPO-tool en je hoort van ons.


Lees ook de recensies op LinkedIn PulseTerug