Personae

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van PERSONAE - Partner in Human Resources Development besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de PERSONAE-website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de PERSONAE website wordt regelmatig aangevuld en eventuele
wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de PERSONAE website mag geen auteursrechtelijke beschermde
werken of andere in de PERSONAE website opgeslagen informatie openbaar maken of
verveelvoudigen zonder toestemming van PERSONAE.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de PERSONAE website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de PERSONAE website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de PERSONAE website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de PERSONAE website is verkregen.

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina