Organisatie ontwikkeling

Competentiemanagement

Randvoorwaarden voor succes
 
Om succesvol te zijn moet uw organisatie aan veel randvoorwaarden voldoen.
Dit zijn er slechts enkele:
 • Snel aan veranderingen in de markt kunnen aanpassen
 • Top talent kunnen aantrekken en behouden
 • Een goede communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden
 • Meer omzet, innovatie, kwaliteit en groei

Doelen bereiken

Uw organisatie is gericht op het proces om de organisatiedoelen te bereiken binnen de gestelde tijd en het budget. Een ander proces is nog belangrijker: de reden waarom de medewerkers iedere dag naar het werk komen: hun persoonlijke motivatiefactoren. Als de drijfveren van de medewerkers niet duidelijk gekoppeld zijn aan die van uw organisatie vermindert de motivatie van uw mensen met als gevolg dalende omzet en winst.
 

Competentiemanagement met MPG®

Competentiemanagement richt zich op het systematisch afstemmen van de persoonlijke drijfveren van de medewerkers en afdelingsdoelstellingen.
 
Persoonlijke ontwikkeling gaat samen met organisatieontwikkeling. Een bewezen trainingsprogramma voor competentiemanagement is Managing Personal Growth® (MPG®.)
 
Managing Personal Growth® (MPG®)
MPG® Work Force Solutions — Keys to Personal and Professional Growth
 

De uitgangspunten van MPG zijn:

 • Een medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke groei
 • De beste kansen voor succes vindt de medewerker in de eigen afdeling en organisatie
 • De medewerker krijgt tijdens de training inzicht in de persoonlijke drijfveren en relateert die aan de doelen van zijn afdeling
 • Persoonlijke drijfveer + afdelingsdoel = mogelijke ontwikkelactiviteit
 • De medewerker wordt in een training voorbereid op een ontwikkelgesprek met de leidinggevende
 • Na afloop van het ontwikkelgesprek worden afspraken gemaakt over ontwikkelactiviteiten die de   afdelingsdoelen ondersteunen
 

Het MPG stappenplan

 • Fase 1 Voorbereiding: door zelf-toets en het verzamelen van feedback leren de medewerkers te focussen op afdelingsdoelen, taken prioriteren, kritieke vaardigheden bepalen, talenten en ontwikkelpunten vaststellen.

  Voorbeelden van 360 graden rating assessment:
  download voorbeeld management competentie scan
  download voorbeeld sales management competentie scan
   
 • Fase 2 De MPG Workshop: groepsgewijs oefenen en discussieren helpt de medewerkers zich meer bewust worden van wat hen motiveert en hoe ze daarmee hun werkprestaties en gedrevenheid kunnen vergroten.
   
 • Fase 3 Het Ontwikkelgesprek: de medewerkers combineren de schriftelijke feedback van collega’s met de inzichten opgedaan tijdens de workshop. Op basis hiervan bereiden ze een ontwikkelgesprek met de leidinggevende voor.
   
 • Fase 4 Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP): Naar aanleiding van de met de leidinggevende overeengekomen doelen, taken of projecten wordt een POP gemaakt.

Wat zijn de resultaten van het MPG programma?

Een beter bedrijfsresultaat want:
 • U behoud de beste en meest gemotiveerde mensen voor uw organisatie
 • Een betere afstemming tussen de drijfveren van de medewerker en de visie, cultuur en doelen van uw organisatie
 • Een meer open communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden
 • Meer betrokkenheid van medewerkers bij hun werk, meer loyaliteit
 • Eventueel bestaande systemen voor competentiemanagement werken beter met MPG
 • Een cultuur en mentaliteit waarbij continu leren en verbeteren de norm is

Personae® en MPG

MPG is een kwalitatief hoogwaardig en volledig uitontwikkeld trainingsprogramma. Slechts speciaal getrainde en gecertificeerde trainers mogen het programma geven en de trainingsmaterialen kopen. Wij hebben een licentie van het bekende internationale trainingsbedrijf Blessing/White om MPG in Nederland te mogen aanbieden (download MPG Certification). Alle trainingsmaterialen zijn uiteraard in de Nederlandse taal.
 

MPG als competentiemanagement systeem

Naadloos aansluitend op het trainingsprogramma is uitstekende software verkrijgbaar waarmee ter ondersteuning van de leidinggevenden de ontwikkeling van competenties van de medewerkers ondersteund wordt. Hiermee kan competentiemanagement geïntegreerd worden in werkoverleg en functioneringsgesprekken.

Download MPG programma
 
Meer informatie over Blessing/White en referenties over MPG: http://www.blessingwhite.com
 

Competentieprofielen en het Personae Competentie Model

Iedereen kan in principe iedere vorm van gedrag vertonen als hij dat wil. Elk gedrag is in principe te leren. Afhankelijk van de situatie zal iemand een ander aspect van zijn karakter laten zien of zelfs een andere karakterstijl. Maar er zijn wel grenzen aan de flexibiliteit van karakter en gedrag. Een belangrijke vraag in deze is: hoever kunnen we gaan met een training of een coachingstraject gericht op het verbeteren van gedrag? Naast de vraag of gedrag dat voortkomt uit een competentie relevant is voor een functie of taak moeten we ons ook deze vraag stellen. Als analysemodel voor het ontdekken van competenties hanteren wij een model dat aansluit bij de actuele psychologische wetenschap; het Personae Competentie Model (PCM).

Informatie over PCM
Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae.

Contactformulier    of bel: +31 (0)6 - 304 176 19

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina