Klanten

Ervaringen van klanten

Regelmatig vertellen klanten over hun ervaringen met Personae: 
 
 "Jan den Breejen heeft met de DISC methode een herkenbare en zeer bruikbare analyse gemaakt van de persoonlijke eigenschappen van ons onderzoeksteam. Zowel de karakteristieken van de inviduele teamleden als van het gehele team geven een concreet beeld van onze voorkeuren en gedragingen. Als teammanager ben ik enthousiast over de methode omdat deze niet alleen vertrouwen wekt als degelijk instrument, maar ook de eenvoud heeft om snel te kunnen begrijpen waarover het gaat en vooral praktisch toe te kunnen passen. Je kunt heel snel de typeringen koppelen aan je eigen gedrag of dat van anderen. Het wekt onmiddelijk begrip op voor elkaar door de herkenbaarheid. Jan introduceert de methode op een leuke manier, weet mensen over de streep te trekken en te boeien door het leggen van grotere verbanden. Hij geeft aanstekelijke voorbeelden van de kwaliteiten én de uitdagingen van alle mogelijke DISC typen, waardoor hij iedereen in zijn waarde laat, maar ook laat nadenken over mogelijke verbeteringen en leerpunten. " 
Lars Pothast,
Rayonmanager Calibris
kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport
 

 
"De workshop over performancegericht leren heeft een gedegen theoretische onderbouwing. Jan's presentatie draagt bij aan een andere kijk op hoe mensen in organisaties zich kunnen ontwikkelen" 
 

Conny Hes,
coordinator Landsteiner Instituut, Groene Hart Ziekenhuis Gouda
 


"De bespreking van de persoonlijkheidsrapporten met de managers geeft een positief gevoel. Leidraad is de herkenning en logische consistentie in het zelfbeeld, het beeld van de collega's en de opmerkingen. Dit leidt tot soms zeer persoonlijke gesprekken over motivatoren en verklaringen van bepaald gedrag. Men ervaart de test-resultaten van Personae als herkenbaar en bruikbaar in het Management Development traject." 
 

Paul Eijkelenkamp,
Manager P&O, Kamer van Koophandel Oost-Nederland
 


"Jan den Breejen zijn boek Rendement van Leren en Veranderen geeft de lezer een heldere visie op het ontwikkelen van mens en organisatie. De aangereikte gereedschappen zijn uitstekend bruikbaar om de organisatie te laten voldoen aan de eisen die Investors in People stelt voor certificering van de Human Resource Development functie" 
 
Jaap Strating,
directeur Investors in People Nederland 
(IiP Nederland)
 

 
"De Technische Unie is een voorraadhoudende groothandel voor de professionele markt van technische installateurs. In totaal werken er zo'n 1800 medewerkers bij de Technische Unie. Ton Vaes is hoofd opleidingen binnen het bedrijf. Hij adviseert onder meer over de juiste opleidingen voor de medewerkers. Vooral over leertrajecten volgens de Personal Performance Methode, is Ton Vaes bijzonder te spreken. Opleidingen volgens de PPM geven onze medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te verkopen binnen onze organisatie. Want al tijdens de opleiding laten ze door deze methode zoveel van hun capaciteiten zien, dat wij meteen een uitstekend inzicht hebben in de leerresultaten van de deelnemers. De combinatie van praktijk, actief meedoen en ervaringen delen is de beste manier om snel veel resultaat te behalen. De sterke praktijkgerichtheid en het van elkaar leren wordt door deelnemers, maar ook hun leidinggevenden positief gewaardeerd. Het resultaat is direct zichtbaar, sluit aan op de werksituatie en wij weten meteen wat de medewerker in huis heeft. We vertellen onze mensen die nog niet eerder een PPM- werkleertraject hebben gevolgd, wel even wat ze te wachten staat. De methode vraagt namelijk wel wat meer inzet van hen. Met name de laatste generatie medewerkers heeft minder moeite om zelfstandiger, op meer interactieve wijze te werken. Het resultaat van een opleiding volgens de PPM is meestal erg groot en makkelijker meetbaar. Wij kiezen bewust voor PPM. Jan den Breejen heeft met PPM is een mooi concept voor lerend veranderen neergezet. Het is gebaseerd op ruimte voor verbeterinitiatieven, projectmatig werken en teamwork, waar wij helemaal achter staan. Belangrijk is wel dat de leidinggevende van iemand die een PPM-traject gaat volgen, tijdig wordt ingelicht. Hij zal namelijk tijd moeten vrijmaken om zijn medewerker optimaal te begeleiden. Belangrijk, want die begeleiding leidt tot nog meer resultaat!"
 

Ton Vaes, vm.

opleidingsmanager en organisatieadviseur Otra/Technische Unie
bron: Interactie (najaar 2002)
 

 
"Jan den Breejen is een ervaren professional in HRM assessment. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatie over personen te komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is 'to the point'. Ik ben zeer tevreden over zijn werk"
 

Carina Ianelli,

Hoofd Management Recruitment Unilever
 

 
"De psychologische analyse door Personae van ons Management Team ervaarden wij als erg positief. Uit de analyse en het advies van Jan bleek dat de taken niet optimaal verdeeld waren gezien de kerncompetenties van de verschillende MT-leden. We hebben het nieuwe inzicht in waar onze kracht ligt gebruikt om knopen door te hakken. Door de nieuwe taakverdeling functioneert ons MT een stuk beter."
 
Dick van Prooijen, directeur PITS
Partners in Information and Technology Solutions, Zuid-Beijerland
 

 
"Ik ben zelf psycholoog maar erg onder de indruk van de analyse door Personae van 8 van onze managers. De stemanalyse was als aanvulling op de persoonlijkheidstesten erg nuttig; het klopt echt goed! Het voordeel van stemanalyse is dat je een objectieve weergave krijgt en de effecten van sociale wenselijkheid uitschakelt."
 
Anneke Kocks
Human Resources Management advisor bij het European Headquarters van een electronica multinational in Amersfoort.
  

 
"Het loopbaanconsult met de testen van Jan den Breejen heeft me nieuwe inzichten gegeven in mijzelf. Vooral boeiend om verschillen te zien tussen mijn zelfbeeld en hoe anderen mij zien. Mijn persoonlijkheidstype gekoppeld aan een beroependatabase heeft me weer een stapje dichter bij mijn ideale baan gebracht!" 
 
drs. Petra Fokkens,
bestuurskundige
 

 
"Wij geven de voorkeur aan Personae voor assessment van onze clienten in loopbaantrajecten. Personae biedt onze clienten diepgaand begrip van henzelf, hun waarden en overtuigingen, hun talenten en beperkingen, en de situatie waarin ze zich bevinden, om van daaruit gedrag te ontwikkelen voor een effectievere omgang met werkgerelateerde zaken." 


 
Egbert Wientjes 
directeur Wientjes Personal Search 
executive search & replacement
 

 
"Ik vond het persoonlijkheidsonderzoek erg leerzaam, nuttig en vooral leuk! . 
Volgens mij kan ik er veel baat bij hebben bij mijn zoektocht naar een leuke en geschikte baan. En als aanvulling op mijn zelfkennis. Bedankt nogmaals!"
 

 
drs. Babet Jansen, klinisch psychologe, 
Werkstad Rotterdam
 

  
Gemiddeld evaluatiecijfer: 8,3
 
"Jan's 2-daagse training over performancegericht lerend veranderen heeft onze consultants een goed fundament gegeven voor onze verdere professionalisering. Hij is gedreven, enthusiast en heeft met zijn geintegreerde aanpak van leren en veranderen bewezen spectaculaire resultaten te kunnen behalen bij urgente performance vraagstukken. Rendement voor mens en organisatie!" 
 

 
REDFOXBLUE 
Succes for Sales
 

 
"Jan's analyse van mijn karakter klopt als een bus, hoe kan het!"
 


 
Zanger / presentator Gordon 
(interview met Jan den Breejen tijdens Goedemorgen met Gordon, op Radio Noordzee 100.7 FM, 12 januari 2004)
 

  
"Werkleertrajecten integreren de harde en zachte veranderingsaanpak. Het is DE nieuwe manier om mensen en organisaties effectief te laten leren." 
 
 
Rob Folmer
(trainer/consultant)
 

 
"Aangenaam en spannend om met Jan enkele uren op ontdekkingsreis te gaan. Met zijn professionele tools, zijn brede kennis en ervaring en zijn interactieve aanpak weet hij trefzekere belichtingen te scheppen. Zijn resultaten sluiten synergetisch aan op het netwerken samen met de Wientjes Group. Zo ontsluit zich voor mij het vervolgpad naar werk dat synchroniseert met de ontwikkeling die ik als mens doormaak. Vooral de eigenschappen uit mijn onderliggende lagen bieden een verrassend perspectief en geven mij een verfrissende kijk op mijn toekomst. Nieuwe mogelijkheden ontstaan en mijn ambitie wordt aangescherpt en gestimuleerd."


 
Gijs van Bochove,
consulting manager/trainer
 

 
"Het boek Rendement van Leren en Veranderen is zeer praktijkgericht en behandelt vragen die iedere manager, trainer, opleider, P&O-functionaris en HRD-manager zichzelf ongetwijfeld regelmatig zal stellen: hoe kan het rendement van leren binnen organisaties vergroot worden. Het boek is derhalve interessant voor een grote doelgroep en het is daarnaast goed leesbaar."


 
dr. Jaap A. van Lakerveld 
directeur PLATO, universitair centrum voor onderwijsontwikkeling, advisering en onderzoek, Universiteit Leiden
 

  
"Na een aantal jaren een duidelijke stap terug gedaan te hebben in mijn loopbaan om genoeg tijd aan mijn jonge gezin te kunnen besteden kreeg ik duidelijk twijfels over mijn loopbaan. De balans tussen werk en privé verschoof door moeilijkere marktomstandigheden bij mijn werkgever naar de verkeerde kant. Ik stelde mij de vraag of ik nog wel op de goede plek zit? Ik heb genoeg capaciteiten komen die wel uit? Ben ik niet de hele dag bezig met pietluttigheden? Wat zijn mijn drijfveren? What gives me a kick? Ik had moeite om alles helder voor mezelf op een rijtje te krijgen en riep de hulp in van loopbaanadviseur Jan den Breejen. Ik had een lovend artikel gelezen in Psychologie Magazine over de door hem gebruikte PERSONAE-methode en wilde dat wel eens zelf aan de lijve ondervinden. Deze methode gaat duidelijk dieper dan wat de meeste loopbaanadviseurs doen en is wetenschappelijk gebaseerd. Deze reis naar mezelf heeft me mijn drijfveren en passende functies heel helder gekregen en ik weet wat mij nu te doen staat"
 
anoniem,
commercieel manager
 

  
"Na een boeiend proces van het schrijven van een biografie en het invullen van vragenlijsten door mensen uit mijn nabije omgeving en mijzelf, vertrok ik naar Rotterdam voor "De reis naar jezelf". Het werd een dag vol informatie en 'vallende kwartjes'. Heel zelden is mij zo'n duidelijke spiegel voorgehouden, en dan ook nog wetenschappelijk onderbouwd. De methode die Jan hanteert is laagdrempelig, open en concreet, en maakt dat je op een overzichtelijke en verrassende wijze diepgaand inzicht krijgt in je drijfveren, jezelf en beroepen die hierop aansluiten. Zonder te oordelen en in alle rust analyseert en inspireert hij. Ik heb mijn rugzak mogen vullen met food for thought om de reis naar mezelf te continueren, ook na het verlaten van Rotterdam. Jan, dank hiervoor!"
 
Corina Vandervaart,
Interim HRM Professional
 

 
"Binnen heel korte tijd verschafte de Performance Gap Scan ons een totaalplaatje van onze performance; van de bedrijfsvoering, klanttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid. De sterkte-zwakte analyse uit de rapportage en bespreking met Jan den Breejen heeft ons concrete handvatten voor beleid gegeven"
 

 
Rob Dekker,
algemeen directeur Interlanden B.V.
 

 
"De persoonlijkheidsanalyse klopt goed, de tekst in het rapport is bijna beangstigend correct. Deze feedback legt op een positieve manier mijn manier van werken bloot, op een manier dat ik er nooit eerder naar heb gekeken (maar dat lijkt me ook haast onmogelijk, om van jezelf zo'n analyse te maken). Het is erg fijn om zoiets een keer van boven te kunnen bekijken."
 
Karen Groenen,
webmaster bij Schouten & Nelissen
 

 
"Beste Jan, ik heb de assessment vandaag als heel prettig en leerzaam ervaren, dit verslag is zeer bondig en erg duidelijk. Het is goed te gebruiken om al die mensen te laten zien wat eruit gekomen is. Ik heb het complete verslag samen met mij vrouw en kinderen doorgenomen en ze zeggen allemaal: ja klopt precies! Het is wel je werk, maar heel erg bedankt, je bent er gewoon erg goed in."
 
Rob (manager in replacement),
januari 2008
 

  
"Jan, bedankt voor de inspirerende middag over leren en veranderen!"UWV Academie,
januari 2008

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina