Persoonlijke groei

High Performance Learning

Met Personae heeft U organisatie een "partner in business"  waarmee u meer resultaat kunt behalen bij fundamentele verandertrajecten. Charles Darwin beschreef in 'The Descent of Man' dat mensen diepgaand leren en veranderen als ze geconfronteerd worden met uitdagende situaties. Uitdagingen activeren en ontwikkelen de 'instincten'  (drijfveren) voor succes en overleven van mens en organisatie. 
 

 
Personae begeleidt organisatieverandering als performancegericht leertraject voor alle medewerkers. Dan komt verandering van binnenuit en vindt blijvende en diepgaande verandering plaats. U zult verbaasd zijn van het potentieel aan creativiteit, ideeën, expertise en samenwerkingskracht dat bij uw medewerkers vrijkomt bij werkleertrajecten. Als uw medewerkers leren om in teamverband zelf hun eigen leer- en verandertraject te ontwerpen is draagvlak geen probleem. Lukt het gegarandeerd om performance management in uw organisatie in te voeren. 
 
Personae werkt vanuit haar jarenlange ervaringen en wetenschappelijke achtergrond met het opzetten van krachtige werkleertrajecten. Mens & organisatie, hard & zacht, verstand & gevoel, veranderen & leren: combineer ze en ervaar het effect!. 
 • De Reis naar Jezelf
  De 'Reis naar Jezelf' is een online assessment en gesprek wat als doel heeft je zelfbeeld scherp te stellen. Wat maakt je succesvol? Waar zit het verborgen potentieel? Wat is een passende baan? 
  Download PDF
   
 • Emotionele Intelligentie
  Managers die beter in staat zijn om de emoties en drijfveren van anderen te onderkennen zijn aantoonbaar succesvoller. In de workshop 'Emotionele Intelligentie' leert u de gebruiksaanwijzing van uw medewerkers lezen.
   
 • Effectief samenwerken 
  In de eerste enthousiaste tijd zien we alleen de zonnige kanten van samenwerking. De focus ligt op het in de markt zetten van een nieuw product, project of nieuwe organisatie. Mondt een brainstorm over een zakelijk idee of een intieme relatie uit in een duurzame verbinding dan kunnen er spanningen ontstaan. Hoe u deze uit de wereld helpt leert u in de workshop 'Effectief Samenwerken'.
  Lees verder
   
 • 360 graden assessments
  Een van de meest gevraagde diensten van Personae zijn de 360 graden assessments. Voordat  coaching of training plaatsvindt wordt een online scan gedaan van de betrokken medewerkers. Ook wordt deze scan met gesloten en open vragen ingezet voor werving en selectie.
   
 • Loopbaanadvies
  Wij baseren ons loopbaanadvies op uw persoonlijke kwaliteiten, compententies en loopbaanmogelijkheden. Dit doen wij door u meer bewust te maken van uw unieke kwaliteiten en vervolgens aan te geven in welke werkomgevingen uw kwaliteiten en talenten het beste tot hun recht komen. 
  Lees verder
   
 • Consult Persoonlijke Groei
  De kernkwaliteit 'kleurt' een mens. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, moed, ontvankelijkheid, ordelijkheid, invoelingsvermogen, flexibiliteit, enzovoorts. Kernkwaliteiten zijn talenten; waarop men het gedrag kan afstemmen. Zoals de kwaliteit van het geluid bij een radio voor een deel bepaald wordt door de zuiverheid waarmee deze afgestemd is op de juiste golflengte, zo wordt ook de mens meer inspirerend en gelukkiger als hij afgestemd is op zijn eigen kernkwaliteiten.
  Lees verder
         
 • Opleidingsrendement meten
  Ontwikkeling van medewerkers is essentieel, maar kost ook geld dat voor andere zaken gebruikt kan worden. Hoe meten we de effecten van Human Resources Development? Kennis en vaardigheden laten zich nu eenmaal niet zo makkelijk in harde euro's uitdrukken. 
  Lees verder

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae.

Contactformulier    of bel: +31 (0)6 - 304 176 19

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina