Organisatie ontwikkeling

Executive Coaching

Executive Coaching is een vorm van begeleiding die is gericht op de optimalisatie van persoonlijke effectiviteit. Dit heeft te maken met de mate waarin we in werk en leven bereiken wat we willen bereiken. Bij het realiseren van optimale persoonlijke effectiviteit gaat het om:
 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
  Iedereen beschikt over een unieke combinatie van persoonlijke kwaliteiten. Echter, het is niet altijd even eenvoudig deze kwaliteiten te herkennen en te gebruiken. Er kan als het ware een laag stof op de kwaliteiten liggen, waardoor ze aan het oog zijn onttrokken.
   
 • Inzicht in persoonlijke blokkades
  Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal effectief te zijn. Het is van belang deze te ontmaskeren.
   
 • Formuleren van persoonlijke doelstellingen
  Vervolgens gaat het erom een duidelijk beeld te schetsen van de doelen die we willen bereiken in werk en leven. Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven, maar in vele gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte doelen aan te geven. De juiste focus leidt tot succes en geluk.

Voorbeelden

De afgelopen jaren gaven onder meer de volgende thema's aanleiding tot coachingstrajecten:
 
Ik heb recentelijk een nieuwe functie aanvaard. Ik realiseer me dat in deze nieuwe functie in hoge mate een beroep zal worden gedaan op mijn leidinggevende kwaliteiten. Op dit gebied voel ik me minder gekwalificeerd dan ik zou willen.
 
Ik heb nogal eens conflicten heb veroorzaakt binnen mijn werkomgeving. Vroeger dacht ik altijd dat dat uitsluitend aan de ander lag. Nu zie ik dat ik zelf vaak de aanleiding tot het conflict ben. Ik wil hier verandering in brengen.
 
Ik heb nu alles bereikt waar ik eens van droomde. De baan, het salaris, de status, een leuk gezin. Ik ben een gelukkig mens. Maar er bekruipt me ook de brandende vraag hoe het nu verder moet.
 
De organisatie waar ik werkzaam ben gaat veranderen. De geschetste nieuwe organisatie spreekt me niet aan. Het is tijd voor iets anders, en ik wil mijn nieuwe koers gaan bepalen.
 

Coachen in 6 stappen

Stap 1 Intunen
 • Gedrag en beleving navragen
 • Werken met de biografie
 • Zoeken naar het (loopbaan)dilemma
 • Komen tot een probleemdefinitie
 • Bepaling sturingsprincipes
 • Bepalen leerprofiel
Stap 2 Oriëntatie
 • Zoeken naar hulpmodel
 • Facetten van de vraag onderzoeken
 • Nieuwe invalshoeken verkennen
Stap 3 Reflectie 
 • Begeleidingsdoelen opstellen
 • Prioriteit stellen
 • Leerprofiel opstellen
 • Sturingsprincipes zoeken en opstellen
Stap 4 Plan 
 • In overleg met de klant het scenario van leeractiviteiten opstellen
Stap 5 Uitvoering
 • Kort verslag van ieder bijeenkomst en het plan toetsen aan de werkelijkheid
Stap 6 Evalueren
 • Terugkijken naar het totale proces en conclusies trekken

De Personae® coach gaat daartoe samen met U op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat zijn uw competenties?
 • Vanuit welke waarden wilt u leven en werken?
 • Hoe zou u uw leven willen structuren? (Balans )
 • Hoe verbetert u de omgang met anderen?
 • Welke talenten wilt u nog gaan ontwikkelen?
 • In welke omgeving wilt u werken?
 • Met wat voor mensen wilt u werken?
 • In wat voor soort organisatie wilt u werken?
 • Wat moet het doel (visie) van die organisatie zijn?
 • Hoe wilt u bevestigd, beloond en gewaardeerd worden?
 • Wat is uw persoonlijke missie in dit leven?  

Hulpmodellen waar uw Personae® coach mee werkt:

 • Werken vanuit uw eigen biografie
 • Oldham’s karakterstijlen: hoe ziet uw karakterstructuur eruit
 • Kwaliteiten analyse waarbij u ook uw valkuilen en uw uitdagingen leert kennen
 • Competentieanalyse op basis van uw eigen succesverhalen
 • Heeft u controle over uw eigen leven?
 • Welke waarden zijn voor u belangrijk in uw dagelijks leven maar ook in uw werk?
 • Vaststellen van persoonlijke stijl en werkstijl
 • Persoonlijke missieverklaring (Stephen R.Covey)
 • Enneagramtypen 
 • Netwerken, hoe werkt dat?
 • Visualiseren
 • Het inspiratiespel
Bijzondere aandacht wordt besteedt aan de karakterstijlen zoals beschreven door dr. John Oldham en Lois Morris in hun boek The New Personality Self Portrait.
 
Hierbij wordt uitgegaan van 14 karakterstijlen waarvan er meestal drie duidelijk blijken uit de test en levensgeschiedenis van de persoon. Kennis van de meest dominante karakterstijl(en) bied uitzicht op passende opdrachten tijdens het coachingstraject:
 
Personae gebruikt psychologische testen van Datec , www.datec.nl


 
Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae.

Contactformulier    of bel: +31 (0)6 - 304 176 19

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina