Personae

FNV wil High Performance Werknemers

De FNV vindt het belangrijk dat werknemers zich kunnen blijven scholen en ontwikkelen. Om aan het werk te kunnen blijven, is een goede opleiding alleen niet meer voldoende. De voortdurende sociaaleconomische en technologische veranderingen in de samenleving vragen van werknemers continue inspanningen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

De FNV maakt zich dan ook sterk voor het creëren van voorwaarden opdat werknemers zich kunnen ontplooien. Als vakbond stimuleren wij werkgevers om in werknemers te investeren. Bijvoorbeeld door afspraken te maken in cao's en bij O&O-fondsen over scholing, persoonlijke ontwikkelingsplannen, loopbaanadvies, recht op EVC et cetera. Op deze wijze willen we werknemers kansen bieden om zich te ontwikkelen in een richting die aansluit bij hun kwaliteiten. HR en management spelen daarbij een cruciale rol. Samen moeten zij een klimaat creëren dat werknemers aanspoort om zich verder te ontwikkelen. 
De kracht van Jan den Breejens benadering van de High Performance Organisatie is dat het leidinggevenden stimuleert aan te sluiten op de kwaliteiten en capaciteiten van werknemers. Ook wordt benadrukt dat werknemers een centrale rol moeten krijgen bij veranderingsprocessen en dat hun kwaliteiten daarbij moeten worden benut. Want alleen als we werknemers daadwerkelijk betrekken bij veranderingsprocessen, kunnen veranderingen uitdagingen worden om nieuwe wegen in te slaan. 
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: werknemers werken met meer plezier, vergroten hun mogelijkheden en versterken hun positie. De organisatie verbetert haar kwaliteit en vergroot haar opbrengsten. 

Agnes Jongerius, 17 december 2009
Voorzitter vakcentrale FNV

Datum: 06-12-'12

Terug naar overzicht

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina