Organisatie ontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Wat is uw stijl van leidinggeven? Of u nu werkt op de werkvloer, of in een mooi kantoor op de hoek van de bovenste etage van een wolkenkrabber: wat hebt u vandaag gedaan om effectiever op te treden als leider? Geeft u het goede voorbeeld? Lerend veranderen met inbreng van veel medewerkers zorgt voor het benutten van expertise en een breed draagvlak. Het veronderstelt ook een nieuw soort manager.


 

Wat meet de INSEAD leiderschapstest? 

De INSEAD leiderschapstest helpt managers en bestuurders vast te stellen hoe goed zij of anderen hun belangrijkste taken vervullen. De test meet alle competenties van leiderschap. Deze leiderschapstest is een gedegen hulpmiddel om in beeld te brengen over welke leiderschapscompetenties u beschikt. Competenties zijn bekwaamheden die tot uitdrukking komen in succesvol gedrag. Ze bestaan uit combinaties van intelligentie, persoonlijke kwaliteiten, overtuigingen / houding, vaardigheden en kennis. Ze spelen een belangrijke rol bij het goed vervullen van uw leiderschapsfunctie. Uw omgeving is een belangrijke factor bij het zichtbaar maken en eventueel verder ontwikkelen van uw competenties.
 

Leiderschapsdimensies / rollen

De leiderschapstest is gebaseerd op het competentiemodel van de meest toonaangevende hoogleraar op het gebied van leiderschapsontwikkeling; prof.dr. Manfred Kets de Vries van de prestigieuze INSEAD universiteit. Download de CV van prof. dr. Manfred Kets de Vries. De test vormt een weerslag van zijn jarenlange ervaring met training en coaching van managers en medewerkers. Er zijn voor de managementfunctie 12 leiderschapsrollen ofwel competentiegebieden benoemd:
 • Visies verwoorden
 • Empowerment
 • Activeren
 • Ontwerpen en beheren
 • Belonen en feedback geven
 • Teambuilding
 • Externe oriëntatie
 • Mondiale instelling
 • Vasthoudendheid
 • Emotionele intelligentie
 • Uitgebalanceerd leven
 • Stressbestendigheid
 
Iedere rol is uitgewerkt in drie tot vijf kerncompetenties waarover een leidinggevende moet beschikken om de betreffende rol adequaat uit te kunnen voeren. In zijn gezaghebbende boek Leiderschap Ontraadseld (2004) gaat Kets de Vries uitgebreid op deze competenties in. Verder komen aan bod: kenmerken van leiderschap; emotionele intelligentie in de werkomgeving; veranderingen in het zakenleven en de menselijke neiging zich daartegen te verzetten; het samenspel van rationele en irrationele krachten achter bestuurlijk gedrag; de levenscyclus en opvolging van CEO' s; hoe organisaties het leven uit hun medewerkers trekken en hoe je levensloze medewerkers nieuw leven inblaast; omgaan met 'neurotische' leiderschapsstijlen; persoonlijke en organisatieverandering; kenmerken van effectief leiderschap; culturele verschillen en hun invloed op bedrijven; het inschatten en ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. En tenslotte: het belang van de rol van de ‘nar’ in de organisatie.
 

Uw persoonlijk leiderschapsprofiel

Uw persoonlijk profiel helpt u te onderzoeken in welke mate u bepaalde competenties en leiderschapsrollen toepast. Het is een precies hulpmiddel dat u aan het denken zet over uzelf en over uw organisatie. Het geeft dus informatie over de manier waarop u als leidinggevende functioneert. Het meet het gedrag dat u nu vertoont. Op basis van onderzoek aan de prestigieuze INSEAD universiteit zijn door prof. Kets de Vries normen vastgesteld voor het niveau van bekwaamheid op een bepaalde competentie. Deze normen zijn bepaald aan de hand van uitgebreid statistisch onderzoek onder zeer succesvolle CEO’s en senior managers. Rekening houdend met de specifieke situatie van uw organisatie en uw positie kunt u daarmee tot een zelfoordeel komen over uw functioneren.
 

Feedback / enquête

Feedback is informatie over uw gedrag door anderen. Managers functioneren beter als ze af en toe commentaar krijgen op wat ze doen. U kunt de leiderschapstest ook gebruiken om van uw leidinggevende of van uw medewerkers feedback te krijgen op uw functioneren. Niet om te beoordelen, maar om handvatten hebben om uw gedrag gericht te versterken. De INSEAD leiderschapstest is zodanig samengesteld dat het beeld dat mensen om u heen van u hebben (360 graden rating) vergeleken wordt met uw zelfbeeld. 
 

Betrouwbaarheid en validiteit

De meeste leiderschapstesten zijn niet onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. De INSEAD leiderschapstest is uitgebreid getest aan de universiteit en valide en betrouwbaar bevonden. Voor meer informatie over de kwaliteit van deze test, klik hier.
 
Een interessant artikel over leiderschapontwikkeling vindt u hier.
Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae.

Contactformulier    of bel: +31 (0)6 - 304 176 19

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina