Boeken

Praktijkcases: Rendement van leren en veranderen

Hoe kunt u laten zien dat opleiden rendement oplevert? 
 
In Rendement van leren en veranderen vindt u een compleet antwoord op deze vraag. De auteur beperkt zich niet alleen tot het maken van een kosten/batenanalyse, maar reikt een visie en praktische instrumenten aan om opleiden, trainen en ontwikkelen beter te laten aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. Het boek behandelt een bruikbaar en vernieuwend concept voor de ontwikkeling van het individu, de professionalisering van een hele afdeling, of de begeleiding bij een organisatieverandering: het PPM-procesmodel.
 
Het model is gebaseerd op de ervaring van duizenden mensen die aan de hand van PPM met succes hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun organisatie en daardoor aan zichzelf. Bij PPM staan de organisatiedoelen centraal. Met deze doelen voor ogen kijkt u naar de verschillen tussen de gewenste en de waargenomen prestaties in de organisatie. Waar gaan zaken mis? Waar liggen kansen? Deze kunnen, met behulp van de Performance Gap Scan, opgespoord en geanalyseerd worden. Met die analyse kunt u vervolgens zogenaamde werkleertrajecten voor medewerkers of teams opstarten, met als doel de gevonden gaps te dichten. De medewerkers zijn vanaf het allereerste begin bij dit proces betrokken, waardoor er draagvlak ontstaat voor noodzakelijke veranderingen. 
 
Zo komt u tot een ExcelLerende Organisatie: een lerende organisatie die prestatiegericht is en waar een krachtige leeromgeving de ontwikkeling, groei en verandering faciliteert.
 
Haal (veel) meer uit uw medewerkers!
 
Nee, dit is geen aanzet om uw personeel nog meer uit te gaan knijpen. Maar om u beter gebruik te laten maken van de kennis, ervaringen en ideeën die bij uw mensen aanwezig zijn. Gewone employees hebben het hoofd barstensvol gouden ideeën. Dit blijkt uit de jarenlange ervaring die Jan den Breejen heeft met de door hem voor ISBW ontwikkelde methode voor 'werkend leren en lerend werken' genaamd de Personal Performance Methode (PPM). Als u een projectmatige aanpak hanteert blijkt dat 4 van de 5 verbeteringen/innovaties gewoon bij de medewerkers vandaan komen.
 
De medewerker kan door gestructureerde begeleiding met PPM zich in hoge mate de competenties van de manager of consultant eigen maken, zo blijkt uit onderzoek. Het implementeren van zaken als Prince-2, Lean Manufacturing, Six Sigma en Goldratt's Theory of Constraints wordt daarmee een fluitje van een cent. En nu de arbeidsmarkt weer aantrekt en uw personeel weer mobiel wordt; als u ze niet helpt om dit te vertellen, onderzoeken etc, doen ze het wel voor zichzelf of bij uw concurrent.
 
Er is een methode die werken en leren integreert, uitgaande van actuele prioriteiten in de bedrijfsvoering: de Personal Performance methode (PPM). PPM is door opleidingsmanager en adviseur Jan den Breejen ontwikkeld voor ISBW. Door de gehanteerde werkwijze van het 'werkleertraject' worden hoge resultaten geboekt, zowel bij de deelnemers als op het vlak van performance verbetering binnen Uw organisatie. De PPM wijze van doelen stellen zorgt voor een breed draagvlak onder de leden van het MT, het lijnmanagement en de medewerkers. Het motiveert de deelnemers om zelf actief bij te dragen aan veranderingen en innovaties in hun organisatie. Het leren van elkaar is erg belangrijk. Een bezoek aan een ander bedrijf of bedrijfsonderdeel maakt een vast onderdeel uit van het werkleertraject. Het rendement van deze nieuwe manier van omgaan met leren en veranderen is erg hoog. Uit een onderzoek bij 85 bedrijven bleek een half jaar na afloop van het werkleertraject dat de bruto Return On Investment (ROI) gemiddeld per deelnemer ca. 462% bedraagt. Hierbij zijn de bestede projecturen en de niet direct meetbare effecten - competentieontwikkeling, hogere klanttevredenheid etc - niet meegerekend. De gemiddelde netto opbrengst (kostenbesparing, omzetvergroting) is ca. 10.172 Euro/medewerker. 10% van de innovaties als gevolg van werkleertrajecten leverde meer dan 100.000 euro aan procesbesparingen of extra omzet op. De werkleertrajecten bereikten voor 80% de voor de organisatieverbetering gestelde doelen. Daarnaast zijn er bij de deelnemers aan werkleertrajecten sterke effecten op het gebied van persoonlijke groei.
Pak die kans om uw medewerkers te vitaliseren door ze de uitdaging van organisatie-veranderprojecten zelf op te laten pakken! Een Excel-Lerende Organisatie zal het resultaat zijn. Ter illustratie van de in het boek Rendement van Leren en Veranderen beschreven PPM-aanpak vind u hierbij een aantal cases die in vakbladen gepubliceerd zijn.

Download PDF: cursus-levert-vd-geld-op

Download PDF: halvering-nee-verkopen-bij-kijkshop
 

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31(0) 6 - 18570654
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina