Organisatie ontwikkeling

Werving en Selectie

De consultants van Personae bieden u helder inzicht in sterke en zwakke kanten van personen.
 
Sinds enige jaren is bekend welke karaktereigenschappen van sollicitanten een verhoogd risico op ziekteverzuim met zich mee brengen. 
 
Het probleem bij beoordeling (assessment) van kandidaten in het kader van werving en selectie is dat de sollicitant een er belang bij heeft zich zo gunstig mogelijk te presenteren bij een mogelijke werkgever. Er is inmiddels een complete markt ontstaan van sollicitatie- en testtrainingen die de kandidaat optimaal ' voorbereiden' op het selectieproces.
 

De enorme schade van verkeerde aanname-beslissingen

Het manipuleren van gedrag in situaties van werving en selectie is een kwalijke zaak voor de bedrijven en organisaties die de sollicitant aannemen. Immers het aannemen van een manager die in plaats van de organisatie vooral het eigenbelang dient, of een niet stressbestendige manager kan voor de concurrentiepositie en de motivatie van het personeel fataal zijn.
 
De kosten voor medewerker, organisatie en maatschappij zijn enorm: hoog ziekteverzuim, WAO instroom, psychisch leed. Talloze managers blijken na kortere of langere tijd ' burn out' te krijgen omdat ze niet stressbestendig zijn. De charmante, energieke en daadkrachtige manager die na verloop van tijd een ' rat ' blijkt te zijn is eveneens een veel voorkomend verschijnsel (fraudes bij Enron en Albert Heijn, Cor Boonstra's dubieuze aandelentransacties bij Philips).
 

 
Joep P.M. Schrijvers heeft een succesvol managementboek uitgebracht 
met de titel ' Hoe wordt ik een rat ?'
 
Uit onderzoek van de Duitse psychiaters Jurgen Hesse en Hans Schrader blijkt dat bij managers en directeuren ca. 60% aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt. Ter vergelijking: het normale percentage is ca. 20% (bron: J. Hesse en H. Schrader, De Neurotische Manager. De Tol van de Carrière, isbn 90-789038 904436) De conclusie moet dus luiden: de bestaande methoden die voor de selectie van kandidaten voor management en directiefuncties gebruikt worden zijn onvoldoende.
 

Stemanalyse ondersteunt bij selectieproces

Sinds 1992 houdt drs. Jan D. den Breejen zich bezig met het testen van personen op geschiktheid voor bepaalde functies en beroepen (assessment) en met career coaching en loopbaanadvies (development) voor managers.
 
Het probleem van het hoge verloop van managers en directeuren ten gevolge van gebrek aan competentie en/of onethisch gedrag bracht hem tot het nadenken over testmethoden die moeilijker te faken zijn dan de bestaande methoden (gesprekken, assessments, vragenlijsten).
 
Een literatuurstudie bracht hem in 1998 op het spoor om experimenteel onderzoek te gaan verrichten naar de mogelijkheden om via een stemtest per computer aanwijzingen te krijgen over karaktereigenschappen en competentie van sollicitanten. 
 
Sinds 2002 vindt dit onderzoek plaats in het kader van een promotieonderzoek aan de Universiteit van Nijmegen. De onderzoeksresultaten blijken bruikbaar te zijn als aanvullende informatie bij werving en selectie.
Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae.

Contactformulier    of bel: +31 (0)6 - 304 176 19

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina