Personae

'Op de werkvloer stikt het van de goede idee├źn'

Hardinxvelder Jan den Breejen, werkzaam als opleidingsmanager voor het bekende training- en opleidingsinstituut ISBW Schouten & Nelissen, legt in een boek van vijfhonderd bladzijdes uit hoe je een High Performance organisatie tot stand kan brengen.

H'VELD-G'DAM - Hardinxvelder Jan den Breejen, werkzaam als opleidingsmanager voor het bekende training- en opleidingsinstituut ISBW Schouten & Nelissen, legt in een boek van vijfhonderd bladzijdes uit hoe je een High Performance organisatie tot stand kan brengen. Bedrijven doen er volgens hem goed aan het eigen personeel meer verantwoordelijkheid te geven en hen de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen en belangrijke veranderingen teweeg te brengen. ,,Dat kost in eerste instantie tijd en geld, maar je wint er uiteindelijk wél de oorlog mee."

Door Erik de Bruin, in Het Kompas, editie 29 juli 2009 


De High Performance Organisatie (uitgegeven door Wolters Kluwer) is zijn tweede boek. Den Breejen heeft vijf jaar geleden ook uiteengezet wat het rendement van leren en veranderen is. Van dat boek werden tweeduizend exemplaren verkocht. Het vakwerk werd beoordeeld met vijf sterren. Zijn tweede uitgave is breder van opzet. ,,Als je een managementboek schrijft moet je niet de illusie hebben dat je het Ei van Columbus uitvindt. Alles is al een keer bedacht. Wat dit boek wel bijzonder maakt is dat aparte vakgebieden bij elkaar zijn gebracht. Doordat ik een brede opleiding heb genoten (Den Breejen heeft eigentijdse geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft daarna een universitaire opleiding bedrijfseconomie en psychologie afgerond, red.). leg je gemakkelijk verbanden. Ik heb het boek geschreven om te stimuleren dat bedrijven meer tijd en geld investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. High Performance Organisaties benutten de verborgen talenten van medewerkers."

'Meer durven'
Den Breejen, die naast het geven van managementtrainingen nieuwe leer- en veranderprocessen bedenkt, is een bevlogen verteller en verheldert zijn verhaal door het in historisch perspectief te plaatsen en aansprekende voorbeelden te geven. ,,Tegenwoordig zijn bedrijfsprocessen sterk versplinterd. Voor de twintigste eeuw kwamen marketing, productie en distributie samen in één persoon. Met de opkomst van fabrieken is een bedrijfskundig idee ontstaan hoe dit te organiseren. Algemeen werd aangenomen dat je alles in stukjes moet hakken en dat je al die stukjes moet optimaliseren. Echter, mensen raken daardoor vervreemd van het eindproduct. Ze worden star. Wat je niet gebruikt, sterft af. Wij proberen ze bij onze opleidingen van hun koudwatervrees af te helpen. Waar het in feite op neerkomt is dat je meer moet durven. We laten iemand een projectplan schrijven. Iets wat ze nog nooit hebben gedaan. Acht van de tien keer wordt het ook gerealiseerd. Een werkneemster van V&D heeft eens met een investering van een paar duizend euro een logistieke besparing van een miljoen gerealiseerd. Op de werkvloer stikt het van de goede ideeën. Wij geven een duw in de rug om die ideeën om te zetten in verbeteringen. Eigenlijk leren we vier dingen: Je moet jezelf focussen ofwel doelgericht werken, creatieve oplossingen bedenken, samenwerken en gedisciplineerd zijn. Op die manier verbreden ze hun comfortzone. Ze zetten de knop om. Als ze zien dat het lukt treden ze buiten hun eigen deelprocesje. Ze worden trots op het bedrijf waarvoor ze werken."

'Reflecteren'
"Natuurlijk lukt het niet altijd. Maar ook dan ben je een ervaring rijker. Leren kost bloed, zweet en tranen. Het is een beproeving. Je moet ervaren en doorzetten. Logisch nadenken, reflecteren. Fouten durven maken. Daar wringt vaak de schoen. We leven in Nederland in een risicomijdende maatschappij. Falen ligt gevoelig. Als je faalt krijg je voor altijd een stempel opgedrukt. Een Nederlands spreekwoord luidt niet voor niets: als je voor een dubbeltje bent geboren zul je nooit een kwartje worden. Mensen kunnen meer dan ze denken. Ze moeten alleen in het koude water durven springen. Dat is in feite heel kort waar het boek over gaat. Prikkel het tussen haakjes gewone personeel en laat ze doen waar je nu dure managers en consultants voor inhuurt. Op de lange termijn win je daar de oorlog mee. Kijk naar Toyota. Waar Amerikaanse autofabrieken, die uitsluitend een visie voor de korte termijn hadden ontwikkeld, over de kop gaan is Toyota marktleider geworden doordat ze hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van het personeel."

Populairder boek
Den Breejen wil nu even uitblazen."Het heeft het afgelopen jaar al mijn vrije tijd opgeslokt. Over een paar jaar wil ik weer de geest krijgen en een iets populairder boek schrijven waarin het psychologische aspect meer de boventoon voert. In dit boek zijn op zichzelf staande vakgebieden als bedrijfskunde, onderwijskunde, filosofie, psychologie en zingeving samengesmolten. Het is een mix geworden en dat maakt het wel bijzonder denk ik." Het boek is te bestellen bij www.kluwershop.nl: Drs. J.D. den Breejen CM, CT, De High Performance Organisatie: een integrale aanpak. Management van Leren en Veranderen, Kluwer, 2009. ISBN 9789013058178.

Jan den Breejen zet ook in zijn tweede boek uiteen wat het rendement van leren en veranderen is.Datum: 12-12-'12

Terug naar overzicht

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina